Site menu:

Předprodej vstupenek

vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální sobotní představení a rovněž 1 hodinu před představením!

Děkujeme za podporu

Statutární město Frýdek-Místek

Nadace OKD

Mediální partner

Program FM

Probíhá u nás

Šicí kurzy
Šicí kurzy

Hrajeme:

Právě probíhají divadelní prázdniny.

Těšíme se na vás opět v říjnu.Projekty a granty

Naše divadlo (FAMUS, o.s.) získalo finanční dar ve výši 42 tisíc Kč vrámci programu PRAZDROJ LIDEM 2010. O prospěšnosti a fungování tohoto grantového projektu se více dozvíte na oficiálních stránkách společnosti Plzeňský Prazdroj.
Logo Prazdroj lidem Naše divadlo děkuje i toto cestou společnosti Plzeňský Prazdroj, radě reprezentantů a v neposlední řadě rovněž všem, kteří náš projekt podpořili ve veřejném hlasování. DĚKUJEME.

Stručné informace o našem projektu "Škola dramatických umění / Rozvoj nových audiovizuálních technik v divadelní tvorbě":


Projekt má 3 cíle.
V prvé řadě chceme jeho pomocí zajistit kvalifikované vzdělání mladým ochotnickým hercům ve vlastní „Škole dramatických umění“, aby odcházející generace měla kvalitní náhradu. Jen tak lze tuto ochotnickou tradici udržet a dále rozvíjet. Dalším cílem bude přímé využití získané audiovizuální techniky k rozvíjení nových inscenačních technik ve stylu moderní scénografie 21. století, což by mělo vést k většímu zájmu divácké obce o ochotnické divadlo a tím pádem přilákat i nové zájemce o herectví. Posledním cílem je vizuální propagace představení v médiích (hlavně na webových stránkách divadla – ukázky z her, videotéka již derniérovaných představení apod.) Všechny dílčí cíle projektu jsou tedy v konečném důsledku propojeny v jeden – podpora ochotnických tradic jak u samotných zájemců o herectví, tak i u diváků.

K realizaci projektu je zapotřebí vybavení divadelního sálu kamerou, dataprojektorem, promítacím plátnem a počítačovou technikou.
1) Budou natáčeny vybrané zkoušky a představení, poté budou následovat za přítomnosti protagonistů odborné semináře – rozbory jevištního projevu, scény, audiovizuálního vyznění inscenovaného díla apod. Mělo by to zajistit větší motivovanost herců i režisérů a především zkvalitnění divadelního řemesla.
2) Dataprojektor umožní oživit statickou scénografii o dynamické prvky – promítání pohyblivých motivů na panely kulis (např. projekce snových vizí, „falešné stínohry“ apod.). Tyto nové divadelní postupy vyvolávají u diváků pozitivní ohlasy, pro herce pak bývá práce na takovéto inscenaci mnohem zajímavější.
3) Za pomocí počítačové techniky napojené na stávající světelnou a audio aparaturu bude možno zautomatizovat procesy jevištního svícení, realtimové zpracování zvukových efektů, zajišťovat jejich vlastní tvorbu šitou na míru jednotlivým inscenacím apod.